Enquête

Foto met het Maas-Waalkanaal en een overzicht over de weilanden met op de achtergrond MaldenDe gemeente Heumen werkt aan een gebiedsvisie voor het gebied dat is gelegen tussen Nijmegen, Malden, natuurgebied Heumensoord en het Maas-Waalkanaal. Hier spelen verschillende ontwikkelingen, kansen en knelpunten, met name op het gebied van landschap, natuur en landbouw. In de gebiedsvisie bepalen we samen met de belanghebbenden in het gebied de gewenste toekomst voor het gebied en geven we aan hoe we daar kunnen komen. In de gesprekken met de belanghebbenden hebben we al verschillende ideeën opgehaald. Nu willen we graag de mening van alle bewoners die wel eens in het gebied Malden-Noord komen.

Hopelijk helpt u ons verder door uw mening te geven. Scan de QR-code en vul de digitale vragenlijst in. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. De vragen gaan over: recreatie, landbouw, natuur, verkeer, ruimtelijke ordening en participatie. Alvast bedankt!

Klik hier om naar de enquête te gaan. U kunt de enquêtte invullen ook via de QR-code hieronder.

Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie in de 1e helft van 2024 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 

QR-code voor enquête Malden-Noord

De enquête loopt tot 3 november 2023.

Bedankt voor uw deelname!

maldennoord
3002