In het gebied spelen tal van ontwikkelingen, worden veel initiatieven ontplooid en dient zich een veelvoud aan kansen aan. Een van die ontwikkelingen betreft duurzame landbouw waar we als gemeente enthousiast over zijn. Daarnaast is het gebied een belangrijke groene buffer voor de inwoners van de woonkernen van Nijmegen en Malden. Het gebied vormt een schakel tussen de natuurgebieden Heumensoord en de Hatertse en Overasseltse Vennen. Het is een vaker uitgesproken wens om de verbinding tussen deze natuurgebieden te versterken om zo ook beter in te spelen op de dreigende verdroging van het gebied. Tegelijkertijd kunnen de versnippering en rommelige structuur van het gebied aan de oostzijde van de Rijksweg een hoognodige ruimtelijke kwaliteitsimpuls gebruiken.

Blijf op de hoogte!

Laatste nieuws

maldennoord
3002