Nieuws

Rijke discussie tijdens de tweede klankbordgroepsessies

Klankbordgroepsessie...

Voor het maken van de gebiedsvisie zijn drie klankbordgroepen gevormd, die ieder een eigen thema behandelen: natuur, landbouw en oostzijde N844. De tweede ronde klankbordgroepsessies ging over ideeën en oplossingen voor Malden-Noord. Tijdens iedere sessie zijn de verschillende ideeën en oplossingen gepresenteerd, met denkrichtingen variërend van een landschappelijk casco tot het stimuleren van circulaire landbouw.

Hieronder kunt u de presentatie vinden zoals deze is gegeven tijdens de klankbordgroepen, met enkele kleine aanpassingen. De grotere aanpassingen zijn meegenomen in het vervolg proces. Daarnaast zijn de verslagen opgenomen van de drie sessies, met hierin de reacties van de klankbordgroepen tijdens de avond en later ter aanvulling op de avond.

De resultaten van de klankbordgroepsessies zijn meegenomen in het proces om drie scenario's te ontwikkelen voor Malden-Noord. Deze worden eerst besproken in een ambtelijke sessie en vervolgens met een integrale klankbordgroepsessie, waarin de leden van alle klankbordgroepen bij elkaar komen. Hierna zal het participatieve proces breder worden en gaan we alle bewoners en geïnteresseerden opnieuw betrekken bij de gebiedsvisie.

|

Blijf op de hoogte!