Nieuws

Praat mee over de toekomst van Malden-Noord!

meisjetomaatsmallOp woensdag 8 februari start de gemeente Heumen samen met een groep heel diverse betrokken partijen met het opstellen van een gebiedsvisie voor het buitengebied tussen Malden en Nijmegen. Hoe moet dit gebied zich verder ontwikkelen? Wat gaat goed, wat kan beter? Waar moet meer aandacht voor zijn? Welke kansen biedt dit gebied? Op deze eerste startbijeenkomst willen we u als inwoner uiteraard informeren over dit proces om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Komt u ook?

In het gebied spelen tal van ontwikkelingen, worden veel initiatieven ontplooid en dient zich een veelvoud aan kansen aan. Een van die ontwikkelingen betreft duurzame landbouw waar we als gemeente enthousiast over zijn. Daarnaast is het gebied een belangrijke groene buffer voor de inwoners van de woonkernen van Nijmegen en Malden. Het gebied vormt een schakel tussen de natuurgebieden Heumensoord en de Hatertse en Overasseltse Vennen. Het is een vaker uitgesproken wens om de verbinding tussen deze natuurgebieden te versterken om zo ook beter in te spelen op de dreigende verdroging van het gebied. Tegelijkertijd kunnen de versnippering en rommelige structuur van het gebied aan de oostzijde van de Rijksweg een hoognodige ruimtelijke kwaliteitsimpuls gebruiken.

Omdat we al deze ontwikkelingen en kansen goed op elkaar willen afstemmen willen we een integrale gebiedsvisie opstellen waarbij we de input van alle betrokken partijen uit dit gebied (organisaties, bedrijven én inwoners) willen gebruiken.

Startsein proces

Op woensdag 8 februari geven we het startsein voor de ontwikkeling van deze gebiedsvisie. Op die avond hebben we dus nog geen concrete visie, we staan aan het begin van de ontwikkeling daarvan. We willen u graag informeren over het proces dat we de komende periode gaan doorlopen, over de stappen die we daarvoor gaan zetten, wie we daarbij willen betrekken en wat ons einddoel is. De avond heeft dus grotendeels een informatief karakter. Naast het informeren bestaat er ook ruimte om met u in gesprek te gaan, zodat we voor de gebiedsvisie direct bij de start al wat richting krijgen over de waarden, dilemma’s en kansen die u ziet voor het gebied.

Aanmelden

De visie wordt door de gemeente opgesteld met hulp van u en bureau LOS Stadomland. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 februari op het gemeentehuis in Malden en start 19.30 uur. Voor de organisatie van de bijeenkomst is het van belang dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt dat doen via de speciale website www.maldennoord.onzegebiedsvisie.nl/Home/Aanmelden-bijeenkomst  De website wordt gedurende het gebiedsproces voortdurend bijgewerkt om u zo actueel mogelijk te informeren en biedt de mogelijkheid om direct te reageren.

 

|

Blijf op de hoogte!

maldennoord
3002