Nieuws

Druk bezochte bewonersavond voor de start van gebiedsvisie Malden-Noord

bewonersavond08febru...

 

Bewonersavond Malden Noord

De bewonersavond was de startbijeenkomst voor de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsvisie voor Malden-Noord. Maar liefst 75 bewoners en grondeigenaren uit het gebied en omgeving bezochten de avond. De presentatie, resultaten van de vragenlijst en het verslag van de avond zijn te vinden onder aan de webpagina. De nieuwe gebiedsvisie laat mogelijkheden van het gebied zien in de toekomst. Deze gebiedsvisie wordt vervolgens omgezet naar een uitvoeringsprogramma; acties die nodig zijn om het nieuwe beeld te behalen. De volgende thema’s spelen een belangrijke rol in de gebiedsvisie:

  • Natuurontwikkeling en verbinding tussen Heumensoord en Hatertse en Overasseltse vennen.
  • Groene buffer tussen Malden en Nijmegen.
  • Ruimte voor duurzame landbouwprojecten en de rol van de bestaande landbouw.
  • Nieuwe recreatieve mogelijkheden in het landschap.
  • Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, onder andere aan de oostzijde van de N844.

Presentatie

De avond begon met een presentatie door de Gemeente Heumen en LOS stadomland. Deze presentatie begon met een uitleg vanuit de gemeente over de aanleiding van het project en wat precies de opgave was. Hierna nam LOS stadomland het woord om meer te vertellen over de benadering en het proces. Hierbij werd verteld wat het doel was, de locatie en hoe de samenwerking met bewoners zou verlopen. 

Het doel van het project is om samen met bewoners de visie te maken voor het gebied. Dit wordt gedaan door bewonersavonden, klankbordgroepen en een bezoek aan het gebied door LOS stadomland op vrijdag 3 maart. De klankbordgroepen voor natuur, landbouw en oostzijde N844 gaan de problemen en scenario’s voor het gebied in kaart brengen. Voor het bezoek kan LOS stadomland worden uitgenodigd door bewoners om wat te vertellen over het gebied.

Vragenlijst

Na de presentatie was er een vragenlijst die werd ingevuld door 60 aanwezige bewoners en belanghebbenden. De vier vragen gingen over hoe de aanwezige keken naar de kwaliteiten, angsten en kansen voor het gebied en wat hun droom was. Hieruit is er per vraag een top drie gemaakt van de meest benoemde aspecten:

  • De kwaliteiten zijn: natuur, ruimte en rust. 
  • De angsten zijn: de mogelijke komst van het sportpark van SV Juliana ’31, teveel drukte, en het verlies van landschapskwaliteiten. 
  • De kansen zijn: natuurontwikkeling, ruimte voor circulaire landbouw en meer ruimte voor recreatie in de natuur.
  • De dromen zijn: de rust behouden, natuur en landbouw hand in hand in het gebied, en meer dieren in het landschap. 

Brainstormsessie

Na de vragenlijst via het programma mentimeter waren de aanwezige ingedeeld in 8 groepen van ongeveer 12 mensen. Per groep vond een discussie van 45 minuten plaats over de vier vragen. Het doel van de brainstormsessie was om meer de antwoorden op de vragen te verdiepen. Hiermee wordt het duidelijker wat de grootste kwaliteiten, kansen en angsten zijn voor het gebied. Tijdens de avond werd er in het laatste kwartier van de bijeenkomst per voorzitter teruggekoppeld wat er was verteld aan de tafels.

De belangrijkste bevindingen van de brainstormsessie waren dat het gebied een hoge natuurwaarde heeft. Hierdoor zijn er veel kansen, voor zowel natuurinclusieve landbouw en nieuwe natuur. De redenen achter de angsten vanuit de vragenlijst werd ook duidelijk. Met een angst dat er meer overlast komt van geluid en licht en hiermee de rust en duisternis van het gebied wordt verminderd. Alle resultaten van de brainstormsessie worden meegenomen in het proces en de vijf belangrijkste punten per vraag zijn opgenomen in het verslag. Dit is te vinden onder aan de pagina.

Eind van de avond

Nadat de resultaten van de verschillende groepen waren teruggekoppeld werd de avond afgesloten. Hierbij werd nogmaals de oproep gedaan voor deelname aan de klankbordgroepen en voor LOS op bezoek. Op basis van de verkregen informatie van de avond zullen kaarten worden gemaakt voor de kwaliteiten en knelpunten. De besproken angsten en kansen worden meegenomen in de gesprekken met de klankbordgroepen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat alle meningen een plek krijgen en dat de nieuwe gebiedsvisie is gebaseerd op de lokale wensen en bevindingen. 

Namens LOS stadomland en de Gemeente Heumen willen wij de aanwezige nogmaals bedanken en hopen wij op een succesvolle samenwerking. Het verslag van de bijeenkomst, de presentatie en de resultaten van de mentimeter kunt u vinden op de webpagina van dit nieuwsartikel. 

|

Blijf op de hoogte!

maldennoord
3002